Kontakt

För mer information och anmälan till våra tenniskurser och övriga arrangemang, kontakta oss på nedanstående telefonnummer, mejla oss på info@tennisspecialisten.se

Per Forsby 070-494 3585