Personuppgiftspolicy

Vi har respekt för personlig integritet och hanterar alla personliga uppgifter med sekretess.  E-post adresser, telefonnummer, adresser, etc. delas inte ut till någon. Vi skickar periodvis ut email med information om nyheter, kurser, och/eller erbjudanden men endast om du valt detta på hemsidan.

Ångrar du dig och ej längre vill ha email regelbundet från Tennisspecialisten så finns enkla instruktioner bifogade i varje email för hur du avbryter prenumerationen.  E-post kommer aldrig att skickas till Dig om du inte begärt detta.

Har du frågor eller synpunkter på hur vi hanterar personlig information är du välkommen att kontakta oss via email info@tennisspecialisten.se